Lokalt samarbete gynnar näringslivet i Finspång

Lokalt samarbete gynnar näringslivet i Finspång - Anderson & Baggman 2023

Anderson & Baggman har en lång och framgångsrik historia av att främja lokal utveckling genom samarbeten med företag i Finspång. Deras engagemang sträcker sig från Finspångs-projekt till samarbete med lokala leverantörer.

Vi tipsar om 12 viktiga saker att tänka på inför en dränering

Att genomföra en dränering är en viktig åtgärd för att skydda ditt hus från fukt- och vattenskador. För att hjälpa dig att få en överblick över vad som är viktigt att tänka på inför en dränering och undvika eventuella problem, har vi från Anderson & Baggman sammanställt 12 tips som du bör ha i åtanke. […]

Fritidshus

Fritidshus

I utkanten av Finspång har vi monterat ett vinterbonat fritidshus där vi ombesörjde allt från mark och grundarbeten till sista listen var på plats. Huset levererades i byggsats och till det anlade vi en ny avloppsanläggning.

Utemiljö för marklägenheter Nyhemsområdet

Utemiljö för marklägenheter Nyhemsområdet

Eftersatt underhåll och hyresgäster som lite efter eget huvud utformat uteplatser hade gjort utemiljön vildvuxen utmed ett av hyreshusen på Nyhemsområdet. Vi fick i uppdrag av Vallonbygden att bygga upp en ny utemiljö till de lägenheter som har uteplats samt snygga till området närmast utanför. Utformningen skulle vara trevlig för hyresgästerna och lätt att sköta […]

Mogård Sundshagen utbyggnad och renovering

Utemiljö för marklägenheter Nyhemsområdet - Mo Gård utbyggnad och renovering Sundshagen

Mogård är en verksamhet för bl.a. personer med funktionsvariationer inom hörsel, syn och tal i kombination. Det ställer höga krav på tillgänglighet, anpassning och säkerhet i lägenheter och övriga miljöer där personerna vistas. Vi fick uppdraget att renovera ett boende samt utöka med en lägenhet. Köken och badrummen renoverades så att alla har samma anpassade […]

Nytt HVB-hem Nyhemsområdet

Nytt HVB-hem Nyhemsområdet

Finspångs kommun via Vallonbygden AB gav oss i uppdrag att uppföra ett nytt HVB-hem. På tomten hade tidigare funnits skola och fritidsgård. Uppdraget utfördes som totalentreprenad. Allt grund- och markarbete såsom rördragning, gjutningar mm utfördes i egen regi. Huskroppen levererades sedan av Astel House i form av ca 30 moduler. De lyftes på plats och […]

Busstvätt

Busstvätt - bygga speciellt anpassade byggnad för tvätt och rengöring av bussar samt däckverkstad

Kollektivtrafik kommer få ökad betydelse framåt i tiden. Då är det viktigt att de fordon som vi färdas i är rena, både invändigt och utvändigt. Finspångstvätten AB gav oss uppdraget att bygga grunden till deras nya och speciellt anpassade byggnad för tvätt och rengöring av bussar samt däckverkstad för tunga och lätta fordon. I uppdraget […]

Renovering 1700-talshus

Renovering 1700-talshus

Ett av Finspångs äldsta hus – Bruksgatan 5 – har renoverats från grunden. Huset som är från 1764 har renoverats invändigt till dagens byggstandard. Utgångsläget var ett medfaret hus som saknade all form av standardisering, få räta vinklar, men huset har trots detta en stor portion charm. Nu har det fått modern teknik som t.ex. […]

Total renovering förskola

Renovering 1700-talshus - ett av Finspångs äldsta hus – Bruksgatan 5

En av Finspångs kommuns äldsta förskolor, eller daghem som det hette då, behövde en genomgripande renovering  av hela fastigheten – utvändigt, invändigt och utemiljön. Förskolan bytte även namn från Solgläntan till Fröhuset och hyrs ut av Finspångs kommun till en friskola. Vi fick uppdraget att ansvara för den totala renoveringen. Förutom renovering av samtliga ytskikt […]

Rejmyre glasbruk papptak

Rejmyre glasbruk papptak - takbeläggning som behövde repareras

En av Rejmyre glasbruks byggnader hade en takbeläggning som behövde repareras. Tidens tand hade gått hårt åt vissa delar av ytskiktet. Vårt uppdrag var att lägga ny takpapp på hela taket i stället för att lappa och laga. Vi lade först en tunn isolering och ovanpå denna takpapp som dels skruvas, dels smälts ihop i skarvarna. […]