Ny utemiljö Nyhem gula området

Vallonbygden markprojekt: Ny utemiljö Nyhem gula området - grävarbetet och renovering

Utemiljön på Nyhems gula område har genomgått en stor förändring 2018. Arbetet började under sommaren och avslutades i oktober. Nu har området fått en ny kostym. Under hösten 2017 fick området ny fjärrvärme. Det omfattande grävarbetet för ledningarna och behov av renovering medförde en översyn av utemiljön. Vallonbygden gav Anderson & Baggman uppdraget att genomföra […]

Underlag för arbetsbodar

Underlag för arbetsbodar - byggnation av vårdcentrum i centrala Finspång

Under tiden byggnation av vårdcentrum i centrala Finspång pågår behövs ett antal bodar för NCC:s personal, kontor och förvaring av material. De vände sig till oss för att göra markarbetet. I byggnaden som förut stod där har det varit både skola och bordtennislokal. Marken runt den gamla byggnaden var sank och ojämn så det krävdes […]

Byta oljeavskiljare

Byte oljeavskiljare

Ett företag gav oss i uppdrag att byta ut en oljeavskiljare som var skadad. I stället för att reparera den beslöt de att ersätta den med en ny med bättre rening. Oljeavskiljaren hanterar vätskor som kan inverka skadligt på miljön. Det blev ett djupt och omfattande arbete. Bland annat lyfte vi ner en av våra […]

Bro över bäck, flera P-platser

Bro över bäck, flera P-platser

Mellan bilparkeringen på ena sidan och byggarbetsplatsen Vårdcentrum i Finspång på andra sidan finns en bäck. En gångbron behövdes som förbindelse mellan P-platsen med NCC:s baracker för kontor och personalutrymmen, som i sin tur leder vidare till arbetsplatsen. Bron är en tillfällig lösning som ska monteras ner när Vårdcentrum står klart om tre år från […]

Murar vid infart Falla

Murar vid infart Falla

Vi fick i uppdrag att renovera en fastighets anslutning till länsväg. Sluttande tomdelar mot bilparkering/in-/utfart ersattes med murar på båda sidor. Uppdraget innebar en rak mur utmed ena långsidan På kortsidan mur med en trappa till de inre delarna av tomten, På andra långsidan en svängd mur mot huset och en mindre trappa. Marken mellan […]

Lekplatser Östermalm

Lekplatser Östermalm, Finspång

Bostadsrättsföreningen Aurora på Östermalm gav oss i uppdrag att göra en ny lekplats och renovera en äldre inom föreningens område. En gräsmatta mellan höga träd ersattes med spännande säkra lekredskap. Under lekredskapen har vi lagt gummimattor som skydd om barnen ramlar. Runt lekplatserna har de höga träden behållits. De ger skugga åt lekande barn (och […]

Hårstorp ny utemiljö

Hårstorp Finspång ny utemiljö

Det hade under en tid funnits behov av renovering av utemiljön runt några hyreshus på Hårstorp. Underhållet hade blivit eftersatt och några av Vallonbygdens hyresgäster hade byggt uteplatser som behövde uppdateras eller ersättas. Vi fick uppdraget att renovera delar av området till att bli mer lättskötta och samtidigt höja trivseln i området samt göra det […]

Dränering Högby seniorboende

Dränering Högby seniorboende

Huskomplexen startade sin verksamhet för länge sedan som Högby servicehus – Finspångs första anpassat byggda serviceboende. Sedan dess har verksamheterna i husen genomgått många förändringar. Markområdena har däremot inte förändrats i någon större omfattning. Tidens tand har tärt på grundens skydd mot inträngande vatten och fukt. Vi fick uppdraget att gräva upp kring husen, täta […]

Grosvad underlag till bandyplan

Den konstfrusna bandyplanen på Grosvad har under många år haft problem med sättningar i marken. Vårt uppdrag var att räta upp underlaget och återställa marken så att det blev en yta som är plan och som inte drabbas av sättningar. De många kylslingorna måste tas först upp och läggas åt sidan för att komma åt […]

Vibjörnsparken lekplats

Finspångs kommun frågade invånarna hur de ville använda Vibjörnsparken och vad som saknades. Flera föreslog en riktig lekplats som komplement till den naturliga pulkabacken, den stora gräsytan och promenadvägarna i parken. Det saknades även en offentlig toalett i anslutning till parkeringen och Klippestorspgårdens servering. Anderson och Baggman fick uppdraget att bygga lekplatsen och toaletten. Lekplatsen […]