Comfort
Sök
Stäng denna sökruta.

Fjärrvärme Nyhemsområdet

Vallonbygden AB beslutade sig för att ansluta sina fastigheter på Nyhemsområdet (gula husen) till fjärrvärmenätet.

Vårt uppdrag var att installera och sätta i drift de nya värmeväxlarna – en i varje hus. Värmeväxlarna förser varje hus lägenheter med värme och varmt vatten.

I flera fall var utrymmena där de nya växlarna placerades trånga. En del av arbetet gjorde vi därför i vår rörverkstad. De prefabricerade delarna sattes sedan på plats i de rum där värmeväxlarna placerats. Avstängning av vatten och värme försökte vi undvika så gott det gick. Viss avstängning var dock nödvändig för byte av rör och inkopplingen i det nya systemet. De gamla rörsystemen monterades ner med ventiler, isolering och rör som källsorterades innan de skrotades.