Anderson & Baggman

Ta hand om ditt hem – vårda din fasad

En husfasad har en viktig roll i att skydda huset mot väder och vind. Det är därför viktigt att regelbundet ta hand om och underhålla fasaden för att förlänga dess livslängd. Men trots noggrant underhåll kommer fasaden förr eller senare att behöva renoveras eller ersättas helt.

Varför är det viktigt att ta hand om sin fasad?

En välskött fasad har flera fördelar. För det första ger det huset ett estetiskt tilltalande utseende och kan bidra till att höja värdet på fastigheten. För det andra skyddar en väl underhållen fasad mot fukt, röta och andra skador som kan påverka husets struktur. Dessutom kan en bra isolerad fasad bidra till att minska energiförbrukningen och därmed sänka uppvärmningskostnaderna.

Hur man tar hand om sin fasad

För att bibehålla en välskött fasad är det viktigt att regelbundet utföra följande underhållsåtgärder:

Rengöring

Regelbunden rengöring av fasaden är en viktig del av underhållsprocessen. Beroende på fasadtyp kan du använda en borste, vatten och milt rengöringsmedel för att ta bort smuts, alger eller andra beläggningar. Se till att vara försiktig när du rengör och undvik att använda högt tryck, särskilt på träfasader, för att undvika skador.

Inspektion

Gör regelbundna inspektioner av din fasad för att upptäcka eventuella skador eller tecken på förfall. Letar efter sprickor, flagnande färg, fuktfläckar eller röta. Om du upptäcker något av dessa problem, åtgärda dem så snart som möjligt för att förhindra att skadorna sprider sig.

Målning

Om du har en träfasad kan det vara nödvändigt att måla om den regelbundet för att skydda träet och bevara dess utseende. Genom att måla fasaden med en kvalitetsfärg kan du förhindra fuktinträngning och minska risken för röta.

Tätning

För att skydda fasaden mot väder och vind kan det vara nödvändigt att applicera en tätning. Detta kan vara särskilt viktigt för träfasader för att förhindra fuktinträngning och skydda mot röta. Se till att använda en tätning som är lämplig för din fasadtyp och följ tillverkarens instruktioner för applicering.

Underhåll av fönster och dörrar

Fönster och dörrar är också viktiga delar av fasaden som behöver underhållas regelbundet. Se till att rengöra och inspektera dem för eventuella skador eller läckage. Byt ut trasiga tätningar eller fönster om det behövs för att säkerställa att de är tätt slutna och skyddar mot fuktinträngning.

När är det dags att renovera eller byta fasad?

Trots noggrant underhåll kommer fasaden förr eller senare att behöva renoveras eller bytas ut helt. Livslängden på en fasad varierar och påverkas av flera olika parametrar. Hur noggrant du underhåller din fasad, samt vilka väderförhållanden ditt hus utsätts för är några exempel på parametrar som påverkar livslängden. 

De tekniska livslängderna på några vanliga fasadtyper anses vara följande:

  • Tegelfasad – 100 år
  • Träfasad – 40 år
  • Putsad fasad – 30 år

Samtliga fasadtyper kan såklart fylla sin funktion i många fler år än så om du tar hand om din fasad på rätt sätt. På Anderson & Baggman kan vi hjälpa dig kontrollera om din fasad står redo att överleva flera år in i framtiden, eller om ett byte närmar sig. På så vis hittar vi den mest kostnadseffektiva och hållbara lösningen för dina behov.

Anledningar och tecken på att det kan vara dags att genomföra ett fasadbyte:

Fukt- och rötskador

Om du upptäcker fuktfläckar, sprickor eller röta på din fasad kan det vara ett tecken på att det är dags att agera. Fukt- och rötskador kan sprida sig snabbt och påverka husets struktur om de inte åtgärdas i tid.

Stora skador

Om din fasad har stora skador som inte kan åtgärdas genom mindre reparationer eller underhåll, kan det vara nödvändigt att genomföra en renovering eller fasadbyte. Detta kan inkludera att byta ut hela paneler eller bygga om delar av fasaden.

Energibesparing

Om du vill förbättra energieffektiviteten i ditt hem kan en renovering eller fasadbyte vara ett bra tillfälle att tilläggsisolera. Genom att förbättra isoleringen kan du minska värmeförlusten och därmed sänka energiförbrukningen.

Estetiska skäl

Om du inte längre är nöjd med utseendet på din fasad kan det vara dags att genomföra en renovering eller byta ut den helt. Genom att välja en ny fasadbeklädnad kan du ge ditt hem en fräsch och modern look.

En fasadrenovering kan göra en stor skillnad för ditt hem. Fasaden skyddar ditt hem mot väder och vind, att byta fasad kan dessutom förbättra husets energieffektivitet och sänka dina energikostnader. Utöver det kan ett fasadbyte öka värdet på fastigheten samt förbättra dess utseende och göra det mer attraktivt vid försäljning.

Kostnader för renovering eller fasadbyte

 Kostnaden för att renovera eller byta fasad kan variera beroende på flera faktorer, inklusive fasadtyp, storlek på huset och omfattningen av arbetet. Det kan vara värt att investera i en professionell entreprenör för att säkerställa att arbetet utförs korrekt och att resultatet blir hållbart och estetiskt tilltalande.

Kontakta ossAnderson & Baggman om du överväger att göra ett fasadbyte. Vårt team har över 50 års erfarenhet av att renovera fasader och är väl utrustade för att hantera alla typer av projekt, oavsett storlek eller omfattning.

Innan vi påbörjar arbetet erbjuder vi alltid en gratis konsultation för att diskutera dina önskemål och behov. Vi tar hänsyn till din budget och ger dig en detaljerad offert som inkluderar alla kostnader, inklusive material, arbete och eventuella övriga avgifter. Vi är stolta över att erbjuda våra kunder en transparent och konkurrenskraftig prissättning som passar alla.