Anderson & Baggman

Vi tipsar om 12 viktiga saker att tänka på inför en dränering

Att genomföra en dränering är en viktig åtgärd för att skydda ditt hus från fukt- och vattenskador. För att hjälpa dig att få en överblick över vad som är viktigt att tänka på inför en dränering och undvika eventuella problem, har vi från Anderson & Baggman sammanställt 12 tips som du bör ha i åtanke.

1. Är det dags att dränera?

Innan du påbörjar en dränering är det viktigt att fundera över om det verkligen är nödvändigt. Om det har gått mer än 30 år sedan den senaste dräneringen är det oftast dags att genomföra en ny. Men även om det inte har gått så lång tid kan det finnas andra indikationer på att en dränering behövs, som fuktproblem eller om du vill förbättra isoleringen i huset.

2. Planera dräneringen i god tid

En välplanerad dränering är nyckeln till ett framgångsrikt resultat. Börja därför planera dräneringen i god tid innan arbetet ska utföras. Det ger dig möjlighet att hitta en lämplig tidpunkt för både dig och oss som utförare, och ger dig också en bättre förhandlingsposition. Tänk på att hösten eller våren kan vara en bra tid att genomföra dräneringen då marken är lite hårdare men samtidigt finns fördelar med att göra det på vintern då man minimerar avtryck på tomten.

3. Kontakta olika entreprenörer

Även om du kan utföra dräneringen själv, väljer många att anlita en markentreprenör som oss på Anderson & Baggman för att få arbetet gjort på bästa sätt. Att gräva, lägga rör och fylla på med grus och isolering är krävande moment som kräver kunskap och erfarenhet. Kontakta gärna olika entreprenörer och jämför offererat pris men också erfarenhet och kompetens. Vi är trygga i vårt kunnande och vet också att det vi utför är professionellt och enligt branschstandard.

4. Skriv ett avtal innan arbetet påbörjas

Innan du påbörjar dräneringsarbetet är det viktigt att skriva ett tydligt avtal med den entreprenör du valt. I våra avtal specificeras arbetets omfattning, kostnad och tidplan. Betala aldrig något i förväg utan att arbetet är utfört. Se också till att avtalet inkluderar återställande av tomten efter avslutat arbete. I våra avtal finns alltid det som en särskild punkt.

5. Gör upp en budget

En dränering kan vara en kostsam åtgärd, så det är viktigt att göra upp en budget innan du påbörjar arbetet. En fullständig dränering av ett standardstort hus kan kosta mellan 100 000 och 200 000 kronor för arbete och material. Tänk också på att utnyttja ROT-avdraget för att sänka arbetskostnaden och få skattereduktion.

6. Överväg att göra det själv

Om du känner dig trygg med att utföra dräneringsarbetet själv kan det vara ett alternativ. Men kom ihåg att en korrekt utförd dränering är avgörande för att undvika fukt- och vattenskador. Innan du bestämmer dig för att göra det själv, kontrollera vilka krav ditt försäkringsbolag har och vad som gäller i din villaförsäkring.

7. Isolering eller bara dränering?

Vid en dränering kan det vara en bra idé att samtidigt passa på att förbättra isoleringen i källarväggarna. Genom att använda isolerande material som pordrän eller isodrän kan du få en bättre isolering och därmed lägre energikostnader. Tänk på att detta kan öka kostnaden för dräneringsarbetet, men det kan vara en långsiktig investering för att förbättra husets energieffektivitet och komfort.

8. Första steget: Grävning

Det första steget i en dränering är att gräva ett dike runt huset där dräneringsröret ska placeras. Diket bör vara cirka en meter brett och gå cirka 40-60 centimeter under husets lägsta punkt. Det är viktigt att vara noggrann vid grävningen för att undvika skador på husets grund.

9. Dräneringsrör, fiberduk och grus

Efter grävningen är det dags att lägga dräneringsröret i diket. Dräneringsröret bör vara av tillräcklig storlek för att kunna leda bort vattnet effektivt. Under röret läggs en fiberduk för att förhindra att jord och smuts tränger in i röret. Runt röret läggs sedan ett lager av grus för att säkerställa att vattnet kan rinna fritt genom röret.

10. Isolering och fuktspärr

För att skydda husgrund och källarväggar kan det vara lämpligt att använda isolerande och fuktavvisande material. Det finns olika typer av isolering och fuktspärrar att välja mellan, som isolerande dräneringsskivor eller dräneringsmattor. Dessa material hjälper till att hålla väggarna torra och förhindrar fuktproblem.

11. Återställning av tomten

Efter att dräneringsarbetet är klart är det viktigt att se till att tomten återställs i gott skick. Detta inkluderar att fylla igen diket och se till att marken lutar bort från huset för att undvika att vatten samlas nära grunden.

12. Underhåll och uppföljning

Efter avslutat dräneringsarbete är det viktigt att regelbundet kontrollera dräneringssystemet för att säkerställa att det fungerar som det ska. Se till att rensa eventuella igensatta rör och kontrollera att vattnet leds bort från huset på rätt sätt.

Vi tipsar om 12 viktiga saker att tänka på inför en dränering

Genom att följa dessa tips kan du genomföra en gedigen genomförd dränering och skydda ditt hus från fukt- och vattenskador. Kom ihåg att alltid rådfråga experter och entreprenörer likt oss på Anderson & Baggman för att få professionell hjälp och rådgivning vid behov.

Kontakta oss för mer information och offert på att hjälpa dig med dränering.