Anderson & Baggman

Anderson & Baggman tilldelas uppdrag för fasadbyte för Vallonbygden

Fasaden för Vallonbygdens bostadsområde Kvarteret Rosenbusken kommer att få nytt liv när hantverkare från Anderson & Baggman tar sig an projektet. Ett arbete som vi åtagit oss tidigare när fasadbytet på ”lilla Majoren” genomfördes.

Kvarteret Rosenbusken ska genomgå ett fasadrenovering i trä för att förnya delar av bostadshusen i Viggestorpsområdet, som kommer medföra en förbättring av utseendet. Arbetet beräknas starta under vecka 27 och förväntas ge området en fräsch och modern framtoning.

Husen kommer få en ny träfasad längst med taket för att ersätta och stärka fasaden vid vindsutrymmet. Arbetet med att måla fasaden innan montering drar i gång nu och efter semestern arbetar vi med att montera den nya fasaden, som kommer stå klart i oktober.

Anderson & Baggman tilldelas uppdrag för fasadbyte för Vallonbygden
Anderson & Baggman tilldelas uppdrag för fasadbyte för Vallonbygden

En fasadrenovering är en viktig investering på flera plan. Ett nytt utseende, hållbarhet, underhåll men framför allt skydd. Martin Johansson förklarar vikten av arbetet:

De befintliga fasaderna är i behov av underhåll och skydd mot fukt, skadedjur och andra skador på vindsutrymmet. Ett fasadbyte i trä ger en bättre skyddande yta och hjälper till att förhindra framtida problem. Träfasader är även relativt lätta att underhålla och reparera, vilket gör att Vallonbygden kan dra nytta av långsiktiga kostnadsbesparingar och minska behovet av regelbunden reparation och renovering.

Vi på Anderson och Baggman ser fram emot att påbörja detta spännande projekt och leverera en ny fasad till Vallonbygden.

Vi tycker det är roligt med samordningen med beställare och hyresgäster. Att få vara behjälpliga samt göra kunden glad. Vi tycker om att skapa högkvalitativa och hållbara lösningar där hyresgästerna kan förvänta sig ett nytt och fräscht utseende.