Anderson & Baggman

Vallonbygden anlitar Anderson & Baggman för att åtgärda fuktproblem i fastighet

Vallonbygden står inför en utmaning med inträngande fukt i en fastighet på Stora Allén 27-29. För att åtgärda detta har Vallonbygden tagit hjälp av oss på Anderson & Baggman.

Under början av nästa år påbörjas arbetet med att gräva upp områdena samt installera ny dränering samt dagvattenledningar. För att ytterligare förstärka skyddet mot fukt kommer vi också att installera ett fuktskyddsmembran, ”System Platon Extra”, som monteras på utsidan av byggnadens väggar. Dessutom inkluderar uppdraget återfyllning av områdena och tillgänglighetsanpassning av entréer. Som sista åtgärd kommer vi anlägga ny asfalt samt nytt gräs runt fastigheten.

Arbetet, som beräknas pågå i ungefär tre månader, förväntas involvera cirka fyra medarbetare och kommer att påbörjas i början av januari 2024.

Genom vår erfarenhet, kompetens och vårt engagemang strävar vi alltid efter att alltid vara en pålitlig partner och vi vill tacka Vallonbygden för förtroendet att få hjälpa er i detta projekt.