Anderson & Baggman

Efter sommaren fortsätter arbetet med Röda Hårstorps utemiljö

Anderson & Baggman påbörjar nästa etapp med Röda Hårstorps innergårdar och utemiljö för Vallonbygdens hyresgäster.

Efter sommarsemestern påbörjas arbetet med att förvandla utemiljön på Röda Hårstorp till en inbjudande plats. Målet är att skapa vackra och trivsamma innergårdar och åstadkomma en hemtrevligare miljö för Vallonbygdens hyresgäster. Röda Hårstorp har redan genomgått en rad förbättringar för att få bostadsområdet att blomstra och skapa ett naturligt utrymme som främjar samhällsandan och gemenskapen.

Efter sommaren fortsätter arbetet med Röda Hårstorps utemiljö
Efter sommaren fortsätter arbetet med Röda Hårstorps utemiljö

Arbetet har tidigare omfattat en noggrann analys och planering av området för att säkerställa att utemiljön möter hyresgästernas behov och önskemål.

Vi har gjort en hel del åt Vallonbygdens uteområden genom att fräscha upp innergårdarna. Efter sommaren arbetar vi vidare med fortsatt upprustning av resterande innergårdar och vi kommer genomföra ett stambyte och byta vattenledningar i samband med arbetet kring utemiljön. Innergårdarna kommer få nytt utseende och vi gör även nya uteplatser för de boende. Det är också en del av projektet för att förbättra uteupplevelsen för hyresgästerna.

Arbetet förväntas pågå under de kommande månaderna och det är med stor entusiasm som företaget tar sig an detta spännande projekt.

Vi är mycket glada över att få arbeta med Vallonbygdens bostadsområden och bidra till att skapa en vacker och inbjudande utomhusmiljö för hyresgästerna på Röda Hårstorp. De innergårdar som vi redan rustat upp har blivit väldigt bra och det är stor skillnad från hur det såg ut tidigare. Vi har även fått fin respons av många hyresgäster på området som är nöjda. Det är kul att se hur området fräschas upp och att Vallonbygden satsar på utemiljön.