Anderson & Baggman

Murar vid infart Falla

Vi fick i uppdrag att renovera en fastighets anslutning till länsväg.

Sluttande tomdelar mot bilparkering/in-/utfart ersattes med murar på båda sidor. Uppdraget innebar en rak mur utmed ena långsidan. På kortsidan mur med en trappa till de inre delarna av tomten. På andra långsidan en svängd mur mot huset och en mindre trappa. Marken mellan murarna sänktes och jämnades ut som anslutning till husets källarentré.