Anderson & Baggman

Byta oljeavskiljare

Ett företag gav oss i uppdrag att byta ut en oljeavskiljare som var skadad.

I stället för att reparera den beslöt de att ersätta den med en ny med bättre rening. Oljeavskiljaren hanterar vätskor som kan inverka skadligt på miljön. Det blev ett djupt och omfattande arbete. Bland annat lyfte vi ner en av våra mindre grävmaskiner i hålet för att nå så djupt ner som krävdes för att få plats med den nya stora avskiljaren. Den lilla grävmaskinen lyfte vi ner med vår stora mobilkran, som sedan användes till att lyfta de stora betongdelarna på plats. Nu är den nya oljeavskiljaren och en ny slambrunn på plats och tagna i drift. Ett osynligt exempel på ett uppdrag som ligger begravt under markytan.