Anderson & Baggman

Hårstorp ny utemiljö

Det hade under en tid funnits behov av renovering av utemiljön runt några hyreshus på Hårstorp.

Underhållet hade blivit eftersatt och några av Vallonbygdens hyresgäster hade byggt uteplatser som behövde uppdateras eller ersättas. Vi fick uppdraget att renovera delar av området till att bli mer lättskötta och samtidigt höja trivseln i området samt göra det mera attraktiv. Vi byggde plattsatta uteplatser till marklägenheter som avgränsades med buskar i rabatt. Entréer fick ny plattsättning och ny asfalt lades på vägar mellan husen. I anslutning till entréer byggde vi några uteplatser med bord och bänkar. Här kan du se hur det såg ut innan vi började arbetet på Röda Hårstorp och hur resultatet blev. Du ser även bilder från arbetet med projektet.