Anderson & Baggman

Grosvad underlag till bandyplan

Den konstfrusna bandyplanen på Grosvad har under många år haft problem med sättningar i marken.

Vårt uppdrag var att räta upp underlaget och återställa marken så att det blev en yta som är plan och som inte drabbas av sättningar. De många kylslingorna måste tas först upp och läggas åt sidan för att komma åt det problematiska underlaget.

Marken har byggts upp från 1 meters djup på de drabbade områdena. Vi har lagt frostbrytande skikt, fiberduk för att skilja olika material från varandra och stabiliserat underlaget för att fästa kylrören. Sedan har kylslingorna lagts tillbaka i sitt ursprungliga mönster. Ytan har sedan jämnats av med en grusbädd som underlag för framtid isbanor.