Anderson & Baggman

Råbocksvägen utemiljö

Den lite vild vuxna utemiljö kring de fem hyreshusen på Råbocksvägen och Hårstorpsvägen behövde åtgärdas.

 Samtidigt var ambitionen att skapa en miljö som minskade behovet av underhåll och som höll sig snyggt över tid. Vallonbygden AB gav oss uppdraget. Befintlig utemiljö på både fram- och baksida rensades för att kunna börja om från början. När grävmaskiner mm var på plats bestämdes att marken närmast husen skulle dräneras samt sätta ny isolering för att framtidssäkra husens grunder.

Vi byggde tak och la plattor vid entréer, gjorde stenläggning utmed husen, la ny asfalt och nytt gräs mellan husens entrésidor. Utemiljön har rensats och erbjuder nu en enkel, ren och snygg entré.

Lägenheterna i marknivå har fått uteplatser som skapats med plattläggning och avskärmande spaljéer. Nytt gräs rullades ut kring uteplatserna.