Anderson & Baggman

Underlag för arbetsbodar

Under tiden byggnation av vårdcentrum i centrala Finspång pågår behövs ett antal bodar för NCC:s personal, kontor och förvaring av material. De vände sig till oss för att göra markarbetet.

I byggnaden som förut stod där har det varit både skola och bordtennislokal. Marken runt den gamla byggnaden var sank och ojämn så det krävdes mycket fyllning och bärlager som packats väl. Ovanpå detta lades ett toppskikt som nu bildar underlaget för bodarna.