Anderson & Baggman

Lekplatser Östermalm

Bostadsrättsföreningen Aurora på Östermalm gav oss i uppdrag att göra en ny lekplats och renovera en äldre inom föreningens område.

En gräsmatta mellan höga träd ersattes med spännande säkra lekredskap. Under lekredskapen har vi lagt gummimattor som skydd om barnen ramlar. Runt lekplatserna har de höga träden behållits. De ger skugga åt lekande barn (och föräldrar) soliga dagar. Träden förstärker känslan av att bevara den ursprungliga miljön med en naturlig inramning. Lekplatserna är en levande del inne i området skyddat från fordonstrafik.