Anderson & Baggman

Lekplats Nyhemsskolan

Samtidigt som skolan fick flera lokaler i nya huskroppar byggde vi en inhägnad lekpark i direkt anslutning.

Med sin konstgräsmatta blev det en grön oas i den övervägande grå utemiljön på skolgården.