Anderson & Baggman

Vibjörnsparken lekplats

Finspångs kommun frågade invånarna hur de ville använda Vibjörnsparken och vad som saknades.

Flera föreslog en riktig lekplats som komplement till den naturliga pulkabacken, den stora gräsytan och promenadvägarna i parken. Det saknades även en offentlig toalett i anslutning till parkeringen och Klippestorspgårdens servering.

Anderson och Baggman fick uppdraget att bygga lekplatsen och toaletten. Lekplatsen är placerad där den f.d. ”Ladan” med bl.a. skateboardbana en gång stod. Arbetet genomfördes från augusti till november och lekplatsen är nu invigd. Den 1 december 2017 på eftermiddagen samtidigt som decembers första snöflingor föll skedde invigningen i närvaro av bl.a. gamle Vibjörn som givit namn åt parken.

Huset till toaletter monteras med leverans från Lindalens trä i Ljusfallshammar. Taket har en matta av sedum – ett så kallat ”grönt tak”.