Anderson & Baggman

Nytt HVB-hem Nyhemsområdet

Finspångs kommun via Vallonbygden AB gav oss i uppdrag att uppföra ett nytt HVB-hem. På tomten hade tidigare funnits skola och fritidsgård. Uppdraget utfördes som totalentreprenad.

Allt grund- och markarbete såsom rördragning, gjutningar mm utfördes i egen regi. Huskroppen levererades sedan av Astel House i form av ca 30 moduler. De lyftes på plats och vi förankrade dem sedan i grundfundamentets pelare.

Arbetet startade under sommaren 2016 och var färdigt för inflyttning 6 månader senare, december samma år. Med ändrade kommunala behov har vi senare byggt om fastigheten till förskoleverksamhet.