Anderson & Baggman

Bussgarage till färdtjänsten

Färdtjänsten i Finspång skulle få nya lokaler i en före detta industrifastighet.

Den behövde byggas om och anpassas till nya verksamheten. Ett uppdrag för både bygg och mark hos Anderson och Baggman. Vi skulle göra nya portar för fordonen, kontors- och personalutrymmen, nytt avloppsystem inkl. oljeavskiljare, fläkthus och nytt ventilationssystem, hiss mellan våningsplanen och utrymningsväg med utvändig trappa.

Med dessa ändringar har fastigheten uppdaterats till den nya verksamhetens normer och regler. Arbetet avslutades i mitten av november 2017.