Anderson & Baggman

Villa Eriksberg

När renoveringen av en gammal villa på landet skulle bli för omfattande fattade kunden istället beslutet att bygga nytt på tomten.

Ett äldre förrådshus behövde flyttas innan själva bygget kunde påbörjas. Markavdelningen schaktade ur för ett nytt hus av suterrängtyp. Från grunden och upp har vi byggt med traditionell och kompetent hantverkskunskap tillämpat i modern teknik. Huset är platsbyggt enligt lösvirkesmetoden utan förfabricerade element.

Vi kan hantverket och tillämpar det enligt gällande byggnorm. Lokala företag utför de delar av bygget som kräver specialkompetens. Lokalt samarbete är viktigt för Finspångs utveckling.