Anderson & Baggman

Platta för handavtryck

I samband med första spadtaget för Finspångs nya vårdcentrum fick vi ett av våra mindre uppdrag – både till omfattning och tid.

Det behövdes en liten platta i våt betong där två av föreställningens huvudpersoner skulle göra en handavgjutning. Plattan ska sedan placeras i den nya byggnaden på väl synlig plats som minne av denna dag. På plats skulle vi blanda till betongen och göra färdig plattan för handavtrycken. De utfördes sedan av Berit Martinsson från Finspångs kommun och Mats Johansson från Region Östergötland.

Anderson och Baggman är den lokala byggentreprenören som handgripligt tar tag i stora som små utmaningar.