Anderson & Baggman

Fritidshus Doverstorp

Uppdraget var att bygga stommen till ett fritidshus och göra det vädertätt. Sedan tar beställaren vid och göt resterande arbeten själv.

Det här blev ett projekt där fyra av företagets avdelningar aktiverades. Vår avdelning för markarbeten gjorde det grundläggande markarbetet. Byggavdelningen tog vid – gjöt bottenplattan, reste väggar, satte i fönster och dörrar och vädertätade taket. Comfort la golvvärme och övrig VVS i bottenplattan. Transporterna ombesörjdes av vår transportavdelning. Ett projekt i nära samarbete med beställaren.