Anderson & Baggman

Renovering av Rödklinten

Rödklinten har genom åren haft flera olika verksamheter i den kommunala organisationen. Huset byggdes för det som då kallades lekis, dvs tretimmars verksamhet för barn i 6-årsåldern.

 En period var det utgångspunkt åt en avdelning inom socialtjänsten och senast var huset de fackliga organisationernas kontor. Nu har vi byggt om och renoverat huset både invändigt och utvändigt. Utemiljön har vi fräschat upp och anpassat till besökare med t.ex. rullstol. De mindre barnen gör nu entré igen till en ny öppen förskola som kombinerats med ett kontor för familjeverksamhet i socialtjänstens regi.

För att genomföra projektet har vi använt oss av flera funktioner inom företaget. bygg, mark, transport och Comfort vvs. Tillgången till egna kompetenser ger både beställare och oss fördelar i form av kvalitet och kontroll när vi planerar och genomför ett projekt på totalentreprenad.