Anderson & Baggman

Bro över bäck, flera P-platser

Mellan bilparkeringen på ena sidan och byggarbetsplatsen Vårdcentrum i Finspång på andra sidan finns en bäck.

En gångbron behövdes som förbindelse mellan P-platsen med NCC:s baracker för kontor och personalutrymmen, som i sin tur leder vidare till arbetsplatsen. Bron är en tillfällig lösning som ska monteras ner när Vårdcentrum står klart om tre år från byggstart.

Med bygget kommer flera personer arbeta i centrum. Många av dessa färdas med bil till jobbet. Befintlig parkering var för liten så den behövdes vidgas. Vi förlängde parkeringen till en yta där det för länge sedan fanns bostäder.