Anderson & Baggman

Totalrenovering förskola

En av Finspångs kommuns äldsta förskolor, eller daghem som det hette då, behövde en genomgripande renovering av hela fastigheten – utvändigt, invändigt och utemiljön.

Förskolan bytte även namn från Solgläntan till Fröhuset och hyrs ut av Finspångs kommun till en friskola. Vi fick uppdraget att ansvara för den totala renoveringen. Förutom fasadbyte genom renovering av samtliga ytskikt installerades hiss och en altan under skärmtak på baksidan. Hela tomten fick ny utformning med ny lekutrustning. Hela fastigheten uppdaterades till gällande byggnormer. Projektet medförde omfattande arbeten där många byggtekniska kompetenser erfordrades. Vi är glada att vi fick genomföra uppdraget.

Den omfattande renoveringen räddade ett av Finspångs historiska hus som sett många Finspångsbor växa upp i en trygg förskolemiljö, nu i ny modern tappning anpassad till dagens byggnormer och pedagogiska förskoleverksamhet.