Anderson & Baggman

Mogård Sundshagen utbyggnad och renovering

Mogård är en verksamhet för bl.a. personer med funktionsvariationer inom hörsel, syn och tal i kombination.

Det ställer höga krav på tillgänglighet, anpassning och säkerhet i lägenheter och övriga miljöer där personerna vistas. Vi fick uppdraget att renovera ett boende samt utöka med en lägenhet. Köken och badrummen renoverades så att alla har samma anpassade standard. Ventilationen uppgraderades med ett nytt aggregat som placerades i ett nytt fläktrum på vinden vilket medförde att delar av taket byggdes om.

Ett nytt sprinklersystem installerades. Till detta system byggdes en helt ny byggnad kring en container som innehåller tanken med släckvatten och styrutrustningen placerades. Entrén gjordes om och delar av utemiljön fick en ny utformning.