Anderson & Baggman

Fritidshus

fritidshus

I utkanten av Finspång har vi monterat ett vinterbonat fritidshus där vi ombesörjde allt från mark och grundarbeten till sista listen var på plats. Huset levererades i byggsats och till det anlade vi en ny avloppsanläggning.

Utemiljö för marklägenheter Nyhemsområdet

Utemiljö för marklägenheter Nyhemsområdet

Eftersatt underhåll och hyresgäster som lite efter eget huvud utformat uteplatser hade gjort utemiljön vildvuxen utmed ett av hyreshusen på Nyhemsområdet. Vi fick i uppdrag av Vallonbygden att bygga upp en ny utemiljö till de lägenheter som har uteplats samt snygga till området närmast utanför. Utformningen skulle vara trevlig för hyresgästerna och lätt att sköta […]

Mogård Sundshagen utbyggnad och renovering

Utemiljö för marklägenheter Nyhemsområdet - Mo Gård utbyggnad och renovering Sundshagen

Mogård är en verksamhet för bl.a. personer med funktionsvariationer inom hörsel, syn och tal i kombination. Det ställer höga krav på tillgänglighet, anpassning och säkerhet i lägenheter och övriga miljöer där personerna vistas. Vi fick uppdraget att renovera ett boende samt utöka med en lägenhet. Köken och badrummen renoverades så att alla har samma anpassade […]

Nytt HVB-hem Nyhemsområdet

Nytt HVB-hem Nyhemsområdet

Finspångs kommun via Vallonbygden AB gav oss i uppdrag att uppföra ett nytt HVB-hem. På tomten hade tidigare funnits skola och fritidsgård. Uppdraget utfördes som totalentreprenad. Allt grund- och markarbete såsom rördragning, gjutningar mm utfördes i egen regi. Huskroppen levererades sedan av Astel House i form av ca 30 moduler. De lyftes på plats och […]

Busstvätt

Busstvätt - bygga speciellt anpassade byggnad för tvätt och rengöring av bussar samt däckverkstad

Kollektivtrafik kommer få ökad betydelse framåt i tiden. Då är det viktigt att de fordon som vi färdas i är rena, både invändigt och utvändigt. Finspångstvätten AB gav oss uppdraget att bygga grunden till deras nya och speciellt anpassade byggnad för tvätt och rengöring av bussar samt däckverkstad för tunga och lätta fordon. I uppdraget […]

Renovering 1700-talshus

Renovering 1700-talshus

Ett av Finspångs äldsta hus – Bruksgatan 5 – har renoverats från grunden. Huset som är från 1764 har renoverats invändigt till dagens byggstandard. Utgångsläget var ett medfaret hus som saknade all form av standardisering, få räta vinklar, men huset har trots detta en stor portion charm. Nu har det fått modern teknik som t.ex. […]

Totalrenovering förskola

Renovering 1700-talshus - ett av Finspångs äldsta hus – Bruksgatan 5

En av Finspångs kommuns äldsta förskolor, eller daghem som det hette då, behövde en genomgripande renovering av hela fastigheten – utvändigt, invändigt och utemiljön. Förskolan bytte även namn från Solgläntan till Fröhuset och hyrs ut av Finspångs kommun till en friskola. Vi fick uppdraget att ansvara för den totala renoveringen. Förutom fasadbyte genom renovering av […]

Rejmyre glasbruk papptak

Rejmyre glasbruk papptak - takbeläggning som behövde repareras

En av Rejmyre glasbruks byggnader hade en takbeläggning som behövde repareras. Tidens tand hade gått hårt åt vissa delar av ytskiktet. Vårt uppdrag var att lägga ny takpapp på hela taket i stället för att lappa och laga. Vi lade först en tunn isolering och ovanpå denna takpapp som dels skruvas, dels smälts ihop i skarvarna. […]

Ny utemiljö Nyhem gula området

Vallonbygden markprojekt: Ny utemiljö Nyhem gula området - grävarbetet och renovering

Utemiljön på Nyhems gula område har genomgått en stor förändring 2018. Arbetet började under sommaren och avslutades i oktober. Nu har området fått en ny kostym. Under hösten 2017 fick området ny fjärrvärme. Det omfattande grävarbetet för ledningarna och behov av renovering medförde en översyn av utemiljön. Vallonbygden gav Anderson & Baggman uppdraget att genomföra […]

Underlag för arbetsbodar

Underlag för arbetsbodar - byggnation av vårdcentrum i centrala Finspång

Under tiden byggnation av vårdcentrum i centrala Finspång pågår behövs ett antal bodar för NCC:s personal, kontor och förvaring av material. De vände sig till oss för att göra markarbetet. I byggnaden som förut stod där har det varit både skola och bordtennislokal. Marken runt den gamla byggnaden var sank och ojämn så det krävdes […]